Oglašavanje na Facebooku i šta možemo očekivati

Kad počnete razmišljati o oglašavanju na Facebooku, potrebno je dobro isplanirati neke osnovne stavke kako bi kampanje ispunile željene ciljeve koje klasično boostanje objava neće realizovati. Prvi je korak precizno definisanje ciljne grupe kojoj se želite obratiti, a u tome pomažu Facebook-ovi alati za kreiranje oglasa koji pružaju mogućnost detaljne razrade ciljnih grupa po dobu, polu, [...]